Arhitektura i građevinarstvo

Iz domene arhitekture i građevinarstva nudimo:

 • Arhitektonski projekt svih vrsta građevina
 • Građevinski projekt konstrukcije
 • Građevinski projekt vodovoda i kanalizacije
 • Strojarski projekt (u suradnji s vanjskim suradncima)
 • Projekt elektrotehničkih instalacija (u suradnji s vanjskim suradnicima)
 • Geodetski projekt (u suradnji s vanjskim suradnicima)
 • Elaborat protupožarne zaštite
 • Projekt uklanjanja građevina
 • Projekt rekonstrukcije i sanacije
 • Elaborat etažiranja
 • Projekt interijera
 • Evidentiranje i projektiranje graditeljske baštine
  • Zaštita i očuvanje kulturnih dobara
  • Dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra
  • Izrada projektne dokumentacije za radove na nepokretnom kulturnom dobru
  • Izrada projektne dokumentacije za radove na nosivoj konstrukciji nepokretnog kulturnog doba
 • Građevinski projekt prometne infrastrukture i prometnih građevina
 • Građevinski projekt vodnih građevina
 • 3D vizualizacije
 • Stručni i projektantski nadzor
Arhitektura i građevinarstvo