Prostorno planiranje

DPU centralne zone Vidikovac

Naručitelj: Grad Zadar
Godina: 2000.
DPU industrijsko-servisno-skladišne zone "Autocentar"

Naručitelj: Grad Zadar
Godina: 2000.
GUP Grada Zadra

Naručitelj: Grad Zadar
Godina: 1998.