Konzalting i tehničko savjetovanje

Nudimo usluge savjetovanja:

  • U projektiranju
  • U pripremi i postupku građenja
  • U ishođenju dozvola i posebnih uvjeta
  • U postupku prostornog planiranja
Konzalting i tehničko savjetovanje