Prostorno planiranje i uređenje prostora

Iz domene prostorno planiranje i uređenje prostora nudimo:

  • Izrada prostornih planova (PPUG, PPUO, GUP, UPU)
  • Izrada urbanističkih studija prostora
  • Izrada izvješća o stanju u prostoru
  • Izrada projekata uređenja javnih i urbanih površina, trgova, ulica, te ostalih vrsta projekata krajobrazne arhitekture

Naša tvrtka poznata je po svom djelovanju u domeni prostornog planiranja i uređenja prostora, ponajviše na prostoru Zadarske županije . Do sada smo izradili više od 120 prostornih planova kao i izmjena i dopuna tih planova. 

Tvrtka ima licencu za izradu svih vrsta prostornih planova, kao što su:  prostorni planovi uređenja gradova, općina, generalnih urbanističkih planova, te urbanističkih i detaljnih planova uređenja. 

Osim toga bavimo se i izradom ostalih prostorno planerskih dokumenata kao što su: urbanističke studija prostora, izrada izvješća o stanju u prostoru kao i izrada projekata uređenja javnih i urbanih površina, trgova, ulica, te ostalih projekata krajobrazne arhitekture. 

Naša dosadašnja uspješna suradnja s velikim brojem gradova i općina iz Zadarske županije, ali i šire, je jasan pokazatelj naše stručnosti i iskustva u tom području. 

Obratite nam se s punim povjerenjem.

Popis projekata

Godina Vrsta Plana Ime plana Naručitelj
2022. Urbanistički plan uređenja UPU marine Veli Rat Nautika Veli rat doo
2022. Prostorni plan uređenja općine Općina Vrsi (izmjene i dopune) Općina Vrsi
2022. Urbanistički plan uređenja Ninski stanovi 2-zapad Martin Vanjak
2022. Prostorni plan uređenja općine PPUO Općina Kali Općina Kali
2022. Urbanistički plan uređenja UPU dijela ugostiteljsko-turističke zone "Milovci - Grabovača" Marasović Kuzman
2022. Detaljni plan uređenja DPU Ninsko blato-centar zdravstvenog turizma Grad Nin
2022. Urbanistički plan uređenja UPU naselja Šimuni Grad Pag
2022. Detaljni plan uređenja DPU zone Dubrovnik Općina Povljana
2022. Provedbeni urbanistički plan PUP izmj. i dopune Bili Brig Grad Zadar
2022. Urbanistički plan uređenja UPU za zonu ugostiteljsko-turističke namjene "Club Mediterranne" Općina Pakoštane
2021. Prostorni plan uređenja općine PPUO Starigrad (izmjene i dopune) Općina Starigrad
2021. Prostorni plan uređenja općine PPUO Sukošan (izmjene i dopune) Općina Sukošan
2021. Urbanistički plan uređenja UPU Ninski stanovi 1 Grad Nin
2021. Prostorni plan uređenja općine PPUO Sali (izmjene i dopune) Općina Sali
2020. Urbanistički plan uređenja UPU dijela ugostiteljsko-turističke zone "Pod Bucića Podi" Općina Starigrad
2020. Prostorni plan uređenja općine PPUO Općina Bibinje (izmjena i dopuna) Općina Bibinje
2020. Urbanistički plan uređenja UPU Zone proizvodne namjene Poljica Brig Grad Nin
2020. Urbanistički plan uređenja UPU Grad NIN Ninsko Blato Grad Nin
2020. Prostorni plan uređenja općine PPUO Općina Sukošan (izmjena i dopuna) Općina Sukošan
2019. Urbanistički plan uređenja UPU Gospodarska zona Brbinj Općina Sali
2019. Prostorni plan uređenja općine PPUO Općina Posedarje (izmjena i dopuna) Općina posedarje
2019. Urbanistički plan uređenja UPU Obalni pojas Starigrad Općina Starigrad
2019. Prostorni plan uređenja grada PPUG Grad Zadar (izmjena i dopuna) Grad Zadar
2019. Urbanistički plan uređenja UPU Zone Donja Draga-Ivandići Općina Posedarje
2019. Prostorni plan uređenja općine PPUO Općina Preko (izmjena i dopuna) Općina Preko
2018. Prostorni plan uređenja općine PPUO Starigrad (izmjena i dopuna) Općina Starigrad
2018. Prostorni plan uređenja općine PPUO Poličnik (izmjena i dopuna) Općina Poličnik
2018. Prostorni plan uređenja općine PPUO Kukljica (izmjena i dopuna) Općina Kukljica
2017. Prostorni plan uređenja općine PPUO Povljana (izmjena i dopuna) Općina Povljana
2017. Prostorni plan uređenja općine PPUO Ražanac (izmjena i dopuna) Općina Ražanac
2016. Urbanistički plan uređenja UPU proizvodne zone "Mirila" Grad Nin
2016. Urbanistički plan uređenja UPU Zona ćoze Puntica d.o.o.
2016. Urbanistički plan uređenja UPU Obalni pojas Sukošan Općina Sukošan
2016. Prostorni plan uređenja općine PPUO Povljana (izmjene i dopune) Općina Povljana
2016. Urbanistički plan uređenja UPU zone lučice Puntamika u Zadru zone lučice Puntamika u Zadru
2016. Urbanistički plan uređenja UPU Ugostiteljsko turističke zone Rastovac Nova camping doo
2016. Urbanistički plan uređenja UPU ugostiteljsko-turističke zone "Božavčica" Božava dd
2015. Urbanistički plan uređenja UPU zone mješovite namjene Vitrenjak II u Zadru Grad Zadar
2015. Prostorni plan uređenja općine PPUO Kolan (izmjene i dopune) Općina Kolan
2014. Urbanistički plan uređenja UPU uređenja za stambenu zonu „Mocire“ Grad Zadar
2014. Urbanistički plan uređenja UPU T3 zone u naselju Pašman u uvali Lučine Općina Pašman
2014. Detaljni plan uređenja DPU Obalni pojas Starigrad Općina Starigrad
2013. Urbanistički plan uređenja UPU zone ugostiteljsko-turističke zone "Rasovica - Pod Forča" Terra nekretnine
2013. Urbanistički plan uređenja UPU sportsko-rekreacijske zone "Katarelac" Općina Kolan
2013. Prostorni plan uređenja općine PPUO Posedarje Općina Posedarje
2013. Urbanistički plan uređenja UPU poslovno proizvodne zone Lonići Općina Bibinje
2013. Prostorni plan uređenja općine PPUO Bibinje Općina Bibinje
2012. Urbanistički plan uređenja UPU turističke zone Martinščica- Cres Općina Cres
2012. Urbanistički plan uređenja UPU Ugljan Jug Općina Preko
2011. Urbanistički plan uređenja UPU za stambenu zonu "Punta Šepurine" u Zatonu Grad Nin
2011. Urbanistički plan uređenja UPU proizvodne zone "Murvica – Aluflexpack" Općina Poličnik
2011. Urbanistički plan uređenja UPU stambene zone "Podvornice" Grad Nin
2011. Urbanistički plan uređenja UPU Kolanjski Gajac Općina Kolan
2011. Urbanistički plan uređenja UPU Lukoran istok Općina Preko
2010. Urbanistički plan uređenja UPU industrijsko skladišne zone Gaženica Grad Zadar
2010. Urbanistički plan uređenja UPU Proizvodne (pretežito zanatske) zone u Ražancu – UPU "VUKOVAC" Općina Ražanac
2010. Urbanistički plan uređenja UPU Ninsko blato Grad Nin
2010. Urbanistički plan uređenja UPU područja "Gornje Selo do Uv. Muline“, Ugljan Općina Preko
2010. Urbanistički plan uređenja UPU Morske luke u Ražancu – UPU "Porat" Općina Ražanac
2009. Detaljni plan uređenja DPU groblje Kolan Općina Kolan
2008. Detaljni plan uređenja DPU trgovinskog velecentra "Vrilo" Grad Zadar
2008. Urbanistički plan uređenja UPU stambene zone Mandre Općina Kolan
2008. Urbanistički plan uređenja UPU zone mješovite namjene "Ex Napredak" Grad Zadar
2008. Prostorni plan uređenja grada PPUG Grad Nin, izmjene i dopune Grad Nin
2008. Urbanistički plan uređenja UPU zone mješovite namjene "Ex kamenolom" Grad Zadar
2007. Prostorni plan uređenja općine PPUO Ražanac Općina Ražanac
2006. Prostorni plan uređenja općine PPUO Starigrad Općina Starigrad
2006. Prostorni plan uređenja općine PPUO Sukošan Općina Sukošan
2006. Urbanistički plan uređenja UPU industrijske zone Barbaričine Grad Zadar
2006. Urbanistički plan uređenja UPU proizvodno uslužne zone " Smrike" Grad Nin/ Vrsi
2006. Urbanistički plan uređenja UPU proizvodne zone "Duševića mlin" Grad Nin/ Vrsi
2006. Detaljni plan uređenja DPU turističke zone i zone stanovanja "Punta Skala" Punta skala dd
2006. Urbanistički plan uređenja UPU proizvodne zone "Prvi brig" Grad Nin/ Vrsi
2006. Prostorni plan uređenja općine PPUO Jasenice Općina Jasenice
2005. Detaljni plan uređenja DPU turističkog područja Splovine Općina Jasenice
2005. Detaljni plan uređenja DPU zone D 5 Općina Sv. Filip i Jakov
2005. Detaljni plan uređenja DPU škole Kali Općina Kali
2005. Detaljni plan uređenja DPU prostora područja IK Murvica Općina Poličnik
2004. Detaljni plan uređenja DPU Splovine 2 Općina Jasenice
2003. Detaljni plan uređenja DPU područja Žmirići Grad Zadar
2003. Provedbeni urbanistički plan PUP Izmjene i dopune "Bili Brig" Grad Zadar
2002. Detaljni plan uređenja DPU obalnog pojasa luke Zapuntel Grad Zadar
2002. Detaljni plan uređenja DPU obalnog pojasa Vrsi-Mulo Grad Nin/Vrsi
2000. Detaljni plan uređenja Industrijsko skladišne zone "Kosa" Grad Zadar
2000. Detaljni plan uređenja DPU centralne zone Vidikovac Grad Zadar
2000. Detaljni plan uređenja DPU industrijsko-servisno-skladišne zone "Autocentar" Grad Zadar
1998. Generalni urbanistički plan GUP Grada Zadra Grad Zadar