Prostorno planiranje

UPU Ninski stanovi 1

Naručitelj: Grad Nin
Godina: 2021.
PPUO Sali (izmjene i dopune)

Naručitelj: Općina Sali
Godina: 2021.
UPU dijela ugostiteljsko-turističke zone "Pod Bucića Podi"

Naručitelj: Općina Starigrad
Godina: 2020.
PPUO Općina Bibinje (izmjena i dopuna)

Naručitelj: Općina Bibinje
Godina: 2020.
UPU Zone proizvodne namjene Poljica Brig

Naručitelj: Grad Nin
Godina: 2020.
UPU Grad NIN Ninsko Blato

Naručitelj: Grad Nin
Godina: 2020.
PPUO Općina Sukošan (izmjena i dopuna)

Naručitelj: Općina Sukošan
Godina: 2020.
UPU Gospodarska zona Brbinj

Naručitelj: Općina Sali
Godina: 2019.
PPUO Općina Posedarje (izmjena i dopuna)

Naručitelj: Općina posedarje
Godina: 2019.
UPU Obalni pojas Starigrad

Naručitelj: Općina Starigrad
Godina: 2019.
PPUG Grad Zadar (izmjena i dopuna)

Naručitelj: Grad Zadar
Godina: 2019.
UPU Zone Donja Draga-Ivandići

Naručitelj: Općina Posedarje
Godina: 2019.