Prostorno planiranje

DPU trgovinskog velecentra "Vrilo"

Naručitelj: Grad Zadar
Godina: 2008.
UPU stambene zone Mandre

Naručitelj: Općina Kolan
Godina: 2008.
UPU zone mješovite namjene "Ex Napredak"

Naručitelj: Grad Zadar
Godina: 2008.
PPUG Grad Nin, izmjene i dopune

Naručitelj: Grad Nin
Godina: 2008.
UPU zone mješovite namjene "Ex kamenolom"

Naručitelj: Grad Zadar
Godina: 2008.
PPUO Ražanac

Naručitelj: Općina Ražanac
Godina: 2007.
PPUO Starigrad

Naručitelj: Općina Starigrad
Godina: 2006.
PPUO Sukošan

Naručitelj: Općina Sukošan
Godina: 2006.
UPU industrijske zone Barbaričine

Naručitelj: Grad Zadar
Godina: 2006.
UPU proizvodno uslužne zone " Smrike"

Naručitelj: Grad Nin/ Vrsi
Godina: 2006.
UPU proizvodne zone "Duševića mlin"

Naručitelj: Grad Nin/ Vrsi
Godina: 2006.
DPU turističke zone i zone stanovanja "Punta Skala"

Naručitelj: Punta skala dd
Godina: 2006.