Prostorno planiranje

UPU ugostiteljsko-turističke zone "Božavčica"

Naručitelj: Božava dd
Godina: 2016.
UPU zone mješovite namjene Vitrenjak II u Zadru

Naručitelj: Grad Zadar
Godina: 2015.
PPUO Kolan (izmjene i dopune)

Naručitelj: Općina Kolan
Godina: 2015.
UPU uređenja za stambenu zonu „Mocire“

Naručitelj: Grad Zadar
Godina: 2014.
UPU T3 zone u naselju Pašman u uvali Lučine

Naručitelj: Općina Pašman
Godina: 2014.
DPU Obalni pojas Starigrad

Naručitelj: Općina Starigrad
Godina: 2014.
UPU zone ugostiteljsko-turističke zone "Rasovica - Pod Forča"

Naručitelj: Terra nekretnine
Godina: 2013.
UPU sportsko-rekreacijske zone "Katarelac"

Naručitelj: Općina Kolan
Godina: 2013.
PPUO Posedarje

Naručitelj: Općina Posedarje
Godina: 2013.
UPU poslovno proizvodne zone Lonići

Naručitelj: Općina Bibinje
Godina: 2013.
PPUO Bibinje

Naručitelj: Općina Bibinje
Godina: 2013.
UPU turističke zone Martinščica- Cres

Naručitelj: Općina Cres
Godina: 2012.